Privacyverklaring

In deze privacyverklaring is beschreven welke gegevens Naomi’s Pedicure verzamelt, met welke doel en hoe Naomi’s Pedicure omgaat met uw privacy. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing. Door gebruik te maken van diensten van Naomi’s Pedicure geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Naomi’s Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens zodra u contact met mij opneemt of gebruikt maakt van mijn diensten. Uiteraard gebruik ik uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan mij hebt gegeven.

Naomi’s Pedicure en meer is gevestigd aan de Antonphilipsweg 4, 1223 KZ Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring Naomi’s Pedicure en meer
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pedicurediensten, worden door Naomi’s Pedicure zorgvuldig verwerkt. Dit betekent dat:

 • alleen gegevens worden verzameld, die nodig zijn voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
 • persoonsgegevens alleen met uw toestemming worden verwerkt,
 • persoonsgegevens niet aan derden worden verkocht,
 • persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden, behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling of wanneer Naomi’s Pedicure hiertoe wettelijk verplicht is,
 • u de mogelijkheid heeft om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van te dienst. Naomi’s Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uw afspraken in de agenda in te plannen,
 • u telefonisch of per mail te benaderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de pedicurebehandeling,
 • u gericht van de juiste pedicurebehandeling te voorzien,
 • uw betaling af te ronden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming verwerkt. Naomi’s Pedicure verwerkt deze gegevens omdat u gebruik maakt van de geboden pedicurediensten en omdat u deze zelf aan Naomi’s Pedicure verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • telefoonnummer,
 • emailadres,
 • beroep,
 • sporten,
 • gegevens over gezondheid, gerelateerd aan de behandeling.

Met wie we je gegevens delen
Naomi’s Pedicure deelt geen gegevens met derden.

Hoelang bewaren we je gegevens
Naomi’s Pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Mocht u twee jaar lang niet bij Naomi’s Pedicure komen, worden de gegevens verwijderd. Uiteraard houdt Naomi’s Pedicure zich aan de wettelijke bewaartermijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen via de mail:

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Naomi’s Pedicure en meer
Antonphilipsweg 4
1223 KZ Hilversum